Trang chủ / Đào tạo / Sinh viên tốt nghiệp (trang 4)

Sinh viên tốt nghiệp

Điểm 6 kỳ khóa 49 xét khóa luận, chuyên đề

Tổ KT-ĐBCLGD thông báo sinh viên khóa 49 về điểm 6 kỳ dùng để xét khóa luận và chuyên đề. Sau thời gian kiểm tra điểm từng lớp Tổ KT-ĐBCLGD đã cập nhật những thông tin sinh viên còn thắc mắc về điểm trong file này. (Điểm chưa bao gồm …

Xem tiếp

Thông báo điểm xét tốt nghiệp khóa 48,47,46

Nhằm chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp khóa 48 và 47, 46 Tổ KT-ĐBCLGD thông báo điểm của sinh viên các khóa trên cụ thể như sau. Sinh viên thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ số điện thoại: 02343676516 or 01266699885 Hạn cuối ngày 11 tháng 6 năm …

Xem tiếp

Thông báo kiểm tra điểm xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 các khóa 46, 47, 48

Đề đảm bảo cho công tác xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, Tổ KT-ĐBCLGD xin thông báo về việc kiểm tra điểm hiện tại của các khóa 46, 47, 48 (Đã cập nhật toàn bộ điểm HLCTHV các học kỳ đã công bố điểm). Sinh viên các khóa 46, …

Xem tiếp

Thông báo về việc Điểm tổng kết 6 học kỳ Khóa 48

Thông báo về việc Điểm tổng kết 6 học kỳ Khóa 48 Đây là điểm đã cập nhật những thắc mắc của sinh viên. Những sinh viên nào vần còn thắc mắc về điểm liên hệ Tổ KT-ĐBCL Khoa Du lịch trước ngày thứ 6, 24/11/2017. Thông tin giải đáp …

Xem tiếp

Thông báo về việc kiểm tra điểm 6 kỳ khóa 48

Thời gian lớp trưởng nhận bảng điểm tại tổ KT-ĐBCL thứ 6 ngày 10/11/2017 Thời gian kiểm tra điểm của sinh viên Từ ngày nhận bảng điểm đến hết ngày 16/11/2017. Hết thời hạn kiểm tra lớp trưởng các lớp Khóa 48 đến nạp Danh sách sinh viên kiểm tra thông …

Xem tiếp