Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp năm 2018

Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp năm 2018

Căn cứ vào công văn số 331/ĐHH-KHCNMT ngày 27/3/2017 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế. Khoa Du lịch – Đại học Huế xin thông báo đến đơn vị, cá nhân đề xuất xây dựng các nhiệm vụ hoạt động KH&CN tại Khoa Du lịch năm 2018 như sau:

1. Các nội dung đề xuất bao gồm:
– Đề tài và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp Bộ
Đề tài KH&CN cơ sở cấp Đại học Huế (Chỉ tiêu dự kiến tại Khoa Du lịch: 04 đề tài cấp Đại học Huế)
– Đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa, Đề tài NCKH sinh viên
– Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
– Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
– Chương trình Hội nghị, hội thảo các cấp: Cấp Quốc tế, quốc gia, cấp Khoa, Bộ môn…
– Hoạt động sở hữu trí tuệ, hoạt động tham gia Hội chợ triển lãm, techmark…
– Nhiệm vụ môi trường

2.Về tiến độ thực hiện:
a) Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Đại học Huế
Cá nhân đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế trực tiếp trên phần mềm quản lý Khoa học của Đại học Huế (Địa chỉ truy cập http://qlkh.hueuni.edu.vn ).
Thời gian đăng ký từ ngày 28/3/2017 đến hết ngày 10/4/2017. Sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa không cho đăng nhập để đề xuất

b)Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa
Sinh viên, Các Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu đề xuất và gửi đến thư ký khoa học của các bộ môn chủ quản, Bộ môn tiến hành sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN bao gồm: Đề tài KHCN cấp Khoa, hoạt động NCKH sinh viên, Hội nghị, hội thảo, hoạt động sở hữu trí tuệ và các hoạt động khác theo mẫu.
Thời hạn đăng ký và sơ tuyển từ ngày 28/3/2017 đến hết ngày 10/4/2017 
Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa khác, Bộ môn chủ động tiến hành xét chọn đánh giá các nhiệm vụ bằng các hình thức do Trưởng Bộ môn quy định. Sau khi tiến hành có biên bản họp xét chọn gửi kèm theo danh mục các nhiệm vụ đã được duyệt về Tổ KHHTQT trước ngày 13/4/2017.

3. Các biểu mẫu đính kèm:
– Mẫu đề xuất đề tài KH&CN cấp Khoa
– Mẫu Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa
– Mẫu đề xuất đề tài NCKH Sinh viên
– Mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN khác (Hội nghị, hội thảo, tập huấn, chương trình….)

4. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trợ lý khoa học của các Bộ môn:
        1. Bộ môn EM&M
        ThS. Hoàng Thị Anh Thư  (ĐT: 0905301019)
        2. Bộ môn Du lịch học
        Cô Bạch Thị Thu Hà (ĐT: 0935202330)
        3. Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng
        ThS. Đào Thị Minh Trang (ĐT: 0935116216)
        4. Bộ môn ICT
        Cô Võ Thị Ngân (ĐT: 0935845110)
        5. Bộ môn Lữ Hành
        ThS. Lê Thanh Minh (ĐT: 0935333317)
Tổ KHHTQT, Khoa Du lịch
        ĐT: 0234.933411 hoặc 0911182444 T. Thiện và 0982025599 C. Dung

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Tiếp thị số cho doanh nghiệp du lịch xanh”

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Tiếp thị số cho doanh nghiệp du …