Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Giới thiệu thư viện Trường Du lịch – Đại học Huế

Giới thiệu thư viện Trường Du lịch – Đại học Huế

Chức năng:
      Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý thư viện của Trường Du lịch – Đại học Huế.

Nhiệm vụ:
– Tham mưu giúp Trường xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện.

  • Tư vấn, hỗ trợ Phòng KH&HTQT và các Khoa phổ biến và cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học của Trường.
  • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả.
  • Tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả nguồn tư liệu của Thư viện.
  • Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến đặc biệt là công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác thông tin thư viện.
  • Đảm bảo đạt được các tiêu chí về Thư viện theo các tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế về kiểm định giáo dục đại học.
  • Tham gia hoạt động nghiệp vụ với hệ thống Thư viện cả nước nhằm thúc đẩy Thư viện phát triển.
  • Xây dựng quy hoạch, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ để phát triển nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
  • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngoài trường để làm tốt nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động Thư viện cho Nhà trường.

Mục tiêu chất lượng:
     1. Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thư viện của bạn đọc.

     2. 100% các ngành học có nguồn tài liệu theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục.
     3. 100% tài liệu được xử lý nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế và được cập nhật lên phần mềm quản lý thư viện.
    4. 90% yêu cầu bổ sung tài liệu của bạn đọc được đáp ứng.
    5. 100% cán bộ thư viện được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xếp loại thi đua B- trở lên theo khung xếp loại thi đua của Nhà trường.
Nhân sự:

thuvien

STT Họ và tên Chức vụ  Học hàm , học vị Thông tin cá nhân Mô tả công việc 
1 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Nhân viên thư viện ThS Chi tiết Chi tiết
2 Đặng Thị Nga Nhân viên thư viện CN Chi tiết Chi tiết
3 Hoàng Minh Thảo Nguyên Nhân viên thư viện CN Chi tiết Chi Tiết

Địa chỉ liên hệ:

22 Lâm Hoằng, Phường Vĩ Dạ Thành Phố Huế

Điện Thoại: 02343 936 289 Fax: 02343 897 744

Website: http://hatlib.hueuni.edu.vn

About admin