Trang chủ / Lịch công tác (trang 9)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 17-05-2022 08:00 Xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022 (cả ngày: Buổi sáng từ 08g00; Buổi chiều từ 14g00)   Thầy Cường Phòng họp I.2 và I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 10-05-2022 08:00 Họp Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 02-05-2022 07:00 Nghỉ bù Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)     Thứ ba, 03-05-2022 07:00 Nghỉ bù Lễ Quốc tế Lao động (01/5) Thứ năm, 05-05-2022 08:00 Nghiệm …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2022 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-04-2022 8:00 Hội thảo xây dựng đề án :” Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” Thầy Hữu Tuấn …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2022 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)

       Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 19-04-2022 16:30 Lễ Khai mạc Giải Bóng đá nam (7 người) viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ XVIII – năm 2022   – Đại biểu (Giấy mời); – …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 11-04-2022 7:00 Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương       Thứ ba, 12-04-2022 14:00 Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2022 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 06-04-2022 08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý II năm 2022 Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế Thứ năm, 07-04-2022 14:00 Họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 29-03-2022 08:00 Lễ Công bố Quyết định Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 Thầy Hữu Tuấn Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Hiệu …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 21-03-2022 08:00 Họp giao ban đầu tuần Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế 15:30 Họp cán bộ chủ chốt Trường Du …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2022 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 17-03-2022 14:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ 15   Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học …

Xem tiếp