Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 1 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 1 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐỢT 1 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Phòng ĐT-CTSV cập nhật danh sách Học lại cải thiện đợt 1 và đợt 2 năm học 2021 – 2022.

Để đảm bảo danh sách thi  học ky I sắp tới chính xác ,các bạn sinh viên đăng ký HLCT và các lớp riêng kiểm tra lại lần nữa các thông tin cá nhân của mình. 

Thời gian: Ngày 27/11 đên hết ngày 29/11/2021

Mọi thắc mắc và chỉnh sửa thông tin các bạn vui lòng liên hệ:

Cô Nguyễn Ngân Hà. 

Số điện thoại: 0383656685   

Trân trọng! 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …