Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 12 (Từ 29/11/2021- 05/12/2021)

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 (Từ 29/11/2021- 05/12/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm người chủ trì
Ngày  Giờ
Thứ ba,

30-11-2021

08:00 Tập huấn trực tuyến về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

(1 ngày)

Thầy: Ngô Văn Sơn

Thầy: Lê Văn Hoài

 

Trực tuyến tại: https://bit,ly/30RmmFk Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ
14:00 Hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/ NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và góp ý dự thảo Nghị nđịnh thay thế.

(Theo QĐ số: 1862/ĐHH-TCCB ngày 24/11/2021)

Đại diện lãnh đạo Trường Du lịch

(Thầy: Nguyễn Đức Cường)

Các đơn vị tại các cầu riêng

Ứng dụng nền tảng Zoom

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế
14;00 Họp hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021- Phiên thứ hai: Hội đồng II. Khoa học xã hội và Nhân Văn Thầy: Trần Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 1 Điện Biên Phủ

(Bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (các thành viên dự họp đến  trước 30 phút để được test nhanh)

Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư,

01/12/2021

 

08:00 Hội đồng nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ KHCN

(của thầy: Ngô Văn Sơn)

Theo Quyết định số: 1776/QĐ-ĐHH ngày 19/11/2021 của giám đốc Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn

Cô: Trần Thị Ngọc Liên

Cô: Châu Thị Minh Ngọc)

Phòng họp Trường Du lịch

(Trực tuyến)

Thầy: Trần Hữu Tuấn
14:00 Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo chất lượng phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045 Thầy: Trần Hữu Tuấn

Thầy: Nguyễn Đức Cường

Cô: Trần Thị Ngọc Liên

Họp trực tuyến Microsoft Teams: https://bit.ly/3FMnjFQ

Trường Du lịch và đơn vị trực thuộc: tại đơn vị.

(Kết nối theo hướng dẫn Công văn 5497/BGDDT-KHTC

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ năm,

02/12/2021

08:00 Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo  đối với viên chức Trường Du lịch – Đại học Huế (bà Trần Thị Như Quỳnh) Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 1786/ QĐ-ĐHH ngày 23/11/2021 của giám đốc Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn

Thầy: Phan Văn Ngọc

Thầy: Quản Bá Chính)

Họp trực tuyến https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 8923181584

Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan Đại học Huế bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

(Trực tuyến)

Thành viên Hội đồng theo quyết định số: 1245/QĐ-ĐHH ngày 24/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Họp trực tuyến https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 8923181584

Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …