Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên các khoá 51, 52, 53, 54 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021.

Sinh viên xem danh sách tại đây:

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …