Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2022 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
         Thứ tư,
24-08-2022  
    07:30           

                                                       Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh – Dự bị tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2022

– Tiểu ban Du lịch xét tuyển theo Quyết định 18/QĐ-HĐTSSĐH ngày 18/8/2022 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2022 Đại học Huế;

(Thầy: Trần Hữu Tuấn

Cô: Bùi Thị Tám

Cô: Ngọc Liên

Thầy: Lê Văn Hòa)

– Người dự tuyển.

                            Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ                         Trưởng Tiểu ban

 

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)         

10:00 Họp Ban tổ chức và Tổ giúp việc Lễ tốt nghiệp sinh viên năm 2022 Theo QĐ 1212/QĐ-ĐHH Phòng họp TDL  

 

          Thứ năm,
25-08-2022 
8:00 Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Trường Du lịch – Đại học Huế Lãnh đạo Trường; Trưởng các đơn vị; Giảng viên; các cán bộ được điều động Hội trường tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ  

Trưởng ban tổ chức –PGS.TS.Trần Hữu Tuấn

 

         14:00                                                   Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế.                                     

Thầy Hữu Tuấn   

                       Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng ban
16:30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 2018 và 2020

 

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHH ngày 12/7/2022 của Giám đốc Đại học Huế. phòng họp I.2, 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …