Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Danh sách sinh viên vào phòng thi khóa K50, 51, 52 và Học lại cải thiện

Danh sách sinh viên vào phòng thi khóa K50, 51, 52 và Học lại cải thiện

Danh sách khóa K50

k50

Danh sách khóa K51

k51

Danh sách khóa K52

k52

Danh sách học lại cải thiện cùng khóa K50, 51, 52

ds-thi-hlct-cung-khoa-k505152

Chú ý: Sinh viên không có tên hoặc sai thông tin trong danh sách liên hệ Tổ KT-ĐBCLGD trước ngày 21/12/2018.

 

About Khảo thí

Tin liên quan

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 2) Khóa 55 và danh sách sinh viên vào phòng thi

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo …