Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
24-12-2018
10:00 Khai trương Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế – Đại diện lãnh đạo Khoa;
– Đại diện lãnh đạo Tổ CTSV;– Đại diện lãnh đạo Tổ KHCN-HTQT.
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi  

Giám đốc Đại học Huế

Thứ ba,
25-12-2018
10:00 Họp Ban Tư vấn tuyển sinh năm 2019 Thầy Cường, thầy Ngọc, thầy Chính, thầy Thanh Long,  thầy Lê Tuấn, thầy Phụng, thầy Hòa (85), cô Ti, thầy Đạt, thầy Trường Sơn,  cô Nhật, thầy Hiếu. Phòng họp KDL Thầy Cường
15:00 Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế.Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti, thầy Thiện Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Trưởng Đoàn Kiểm tra
Thứ tư,
26-12-2018
07:30 Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và lao động Đại học Huế, lần thứ IX, năm 2018
 
Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, thầy Ngọc, thầy Chính, cô Vân Ti. Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
08:00 Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế (cả ngày). Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti, thầy Thiện Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Trưởng Đoàn Kiểm tra
Thứ năm,
27-12-2018
08:00 Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế (cả ngày). Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti, thầy Thiện Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Trưởng Đoàn Kiểm tra
Thứ bảy,

29-12-208

8:00 Họp Hội đồng đánh giá tiến độ luận văn thạc sĩ khóa 2 Theo Quyết định hội đồng, học viên Phòng họp

Phòng 2.4

Chủ tịch Hội đồng
  13:30 Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Khóa 1 -Ban lãnh đạo Khoa;

-Khách mời;

-Toàn thể CBVC Khoa Du lịch;

-Học viên cao học.

Hội trường tầng 5 Khoa trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …