Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017: tại đây
Lưu ý:
– Những SV nào đã nộp HP mà có tên trong danh sách thì đến phòng Kế toán để xác nhận lại.
– Những SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp mà chưa nộp HP thì sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và Chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022-2023, Trường Du lịch-Đại học Huế

Quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và …