Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017: tại đây
Lưu ý:
– Những SV nào đã nộp HP mà có tên trong danh sách thì đến phòng Kế toán để xác nhận lại.
– Những SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp mà chưa nộp HP thì sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …