Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017

Danh sách SV K47 chưa nộp học phí đến ngày 20/07/2017: tại đây
Lưu ý:
– Những SV nào đã nộp HP mà có tên trong danh sách thì đến phòng Kế toán để xác nhận lại.
– Những SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp mà chưa nộp HP thì sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …