Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2017 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2017 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
31-07-2017
14:00 Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch HĐTS
Thứ ba,
01-08-2017
08:00 Công bố Quyết định của Giám đốc Đại học Huế kiểm tra việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Du lịch – Khoa trường;
– Tổ trưởng các tổ: Tổ chức-Hành chính, Kế hoạch-Tài chính;
– Chủ tịch công đoàn.
Khoa Du lịch, số 22 Lâm Hoằng, TP Huế Trưởng đoàn kiểm tra
18h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế. Cô Kim Liên Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ tư,
02-08-2017
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, cô Kim Liên, thầy Phụng Giảng đường 1, Trường ĐHSP, 32 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …