Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách SV K47 chưa tốt nghiệp đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ

Danh sách SV K47 chưa tốt nghiệp đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ

Danh sách SV K47 chưa tốt nghiệp đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ: tại đây

Lưu ý:

  • SV kiểm tra các thông tin như: Mã SV, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh và các thông tin về bằng, chứng chỉ.
  • SV nào đã nộp bản sao gì thì sẽ được đánh số 1 vào ô đó.
  • SV còn có thắc mắc, sai sót gì thì liên hệ với Tổ ĐT-CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ 3 (12/06/2018).
  • SV thiếu 1 trong các bằng và chứng chỉ thì sẽ không được xét tốt nghiệp

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …