Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Danh sách SV K48 đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ

Danh sách SV K48 đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ

Danh sách SV K48 đã nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ: tại đây

Lưu ý:

  • SV kiểm tra các thông tin như: Mã SV, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh và các thông tin về bằng, chứng chỉ.
  • SV nào đã nộp bản sao gì thì sẽ được đánh số 1 vào ô đó.
  • Đối với CC Ngoại ngữ, SV đã nộp bản sao chứng chỉ NN thì đã đánh số 1, SV chưa nộp bản sao CC mà có tên trong danh sách các SV đã đạt kết quả thi B1 thì đã đánh số 2.
  • SV còn có thắc mắc, sai sót gì thì liên hệ với Tổ ĐT-CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ 3 (12/06/2018).
  • SV thiếu 1 trong các bằng và chứng chỉ thì sẽ không được xét tốt nghiệp

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …