TIN MỚI
Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Điểm kết thúc học phần học lại, cải thiện, học vượt học kỳ 1 năm học 2016 -2017

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …