Trang chủ / Đường dây nóng / ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Họ tên Chức vụ Số điện thoại
Trần Hữu Tuấn  Hiệu trưởng 0949.819.588
Nguyễn Đức Cường Phó Hiệutrưởng 0935.279.996
Phan Văn Ngọc Phụ trách Phòng TCHC&CSVC 0913.417.855

About Phòng TCHC & CSVC