Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo Kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II và học kỳ III ( đợt 2) năm học 2020-2021

Thông báo Kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II và học kỳ III ( đợt 2) năm học 2020-2021

Thông báo Kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II và học kỳ III ( đợt 2) năm học 2020-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các Trường/Khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 và học kỳ 3 ( đợt 2) năm học 2020-2021

Thông báo cụ thể: tại đây

Thông báo kế hoạch tổ chức thi NNKC: tại đây

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …