Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hội nghị - Hội thảo / Một số kết quả Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn đã thực hiện / Hội nghị: Định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên giai đoạn 2015-2017

Hội nghị: Định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên giai đoạn 2015-2017

Thông qua chương trình Hội nghị, các nhà Khoa học và sinh viên đã có những trao đổi, đánh giá các thành công, hạn chế, cơ hội và khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên khoa Du lịch trong thời gian qua. Trên cơ sở những đánh giá trên, Hội nghị đã hướng tới việc xây dựng các định hướng nghiên cứu chính để triển khai thực hiện trong giáo viên và sinh viên, giai đoạn 2015 – 2017. Đồng thời đề xuất các giải pháp có lộ trình nhằm triển khai thực hiện các định hướng nghiên cứu theo hướng tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, kiến thức chuyên môn cho giảng viên và hình thành năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Du lịch.

About admin

Tin liên quan

Hội thảo: Du lịch giáo dục “Vừa học vừa chơi” hướng phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành du lịch – Khoa Du lịch, Đại học Huế

Chương trình hội thảo đã trao đổi và nhận định nhu cầu phát triển loại …