Classic Layout

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp về lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vững vàng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ  đáp ứng tốt yêu cầu công việc của tổ chức, doanh nghiệp du lịch, nhà h dịch vụ ăn uống trong bối cảnh …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vững vàng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc của tổ chức, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, dịch vụ lưu trú trong bối …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong cung ứng dịch vụ du lịch và quản trị kinh doanh du lịch; có năng lực sáng tạo, tư duy nghiên cứu …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra ngành Du lịch áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

I. Mục tiêu đào tạo Mục  tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức tổng quát về ngành Du lịch, có năng lực tư duy phản biện, có phẩm chất chính trị, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, có khả năng đổi …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra ngành Du lịch điện tử áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo     1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp về lĩnh vực kinh doanh điện tử trong du lịch, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2023 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,06-11-2023 8:00 Đoàn Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Đại học Huế (từ ngày …

Xem tiếp

HIẾN GIỌT MÁU ĐÀO – TRAO ĐỜI SỰ SỐNG

Sáng ngày 2/11/2023, CLB Giọt Hồng – Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế phối hợp cùng TT huyết học truyền máu bệnh viện TW Huế tổ chức chương trình “Hiến Máu Tình Nguyện đợt II 2023” thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các cán bộ, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,31-10-2023 8:00 Hội thảo khoa học Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế (khai mạc chính thức lúc 08g30)   Đại diện lãnh …

Xem tiếp