Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2021 ( từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2021 ( từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

                        Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
30-07-2021
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)

(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

 

– Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở;

– Trưởng, Phó trưởng đơn vị.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
15:00 Hội đồng nghiệm thu giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường -Chủ biên: TS.Bùi Văn Lợi

-Hội đồng theo Quyết định

 

Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …