Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / KẾ HOẠCH Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (Đợt 1)

KẾ HOẠCH Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (Đợt 1)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Trường Du lịch Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1)

Sinh viên xem lịch thi tại link bên dưới:

ke-hoach-thi-hoc-ki-ii-20-21-dot-1-lh12

Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://www.dropbox.com/sh/grpinztvkptpseh/AABu8P3IgG3av_e9iQyq99oFa?dl=0

      Lưu ý: Những sinh viên đã học lại, học cải thiện xem danh sách vào phòng thi tại trang Web của Trường, nếu không có tên phải báo cho Bộ phận Khảo thí, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên của Trường trước ngày thi để đối chiếu, bổ sung.

About Khảo thí

Tin liên quan

Kết quả phúc khảo điểm thi HKII 2021 – 2022 K54 và K55

Bộ phận Khảo thí – BĐCLGD, phòng Đào tạo – Công tác sinh viên thông …