Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hội nghị - Hội thảo / Thông báo Hội nghị, Hội thảo / Kế hoạch nghiệm thu đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2016

Kế hoạch nghiệm thu đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2016

Thực hiện kế hoạch nghiệm thu định kỳ đối với các đề tài KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2016. Tổ KHHTQT thông báo đến quý Thầy Cô thời gian nghiệm thu dự kiến của các đề tài như sau:

– Đề tài của Giảng viên: dự kiến từ 19/12/2016 – 23/12/2016

– Đề tài của Sinh viên: dự kiến từ 26/12/2016 – 27/12/2016

(Đính kèm danh sách đề tài nghiệm thu)

 Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế

Nguyễn Dương Thiện

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Căn cứ vào quyết định số 490/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Giám …