Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hội nghị - Hội thảo / Tổ chức “Hội nghị: Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Tổ chức “Hội nghị: Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”


Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ cấp Trường năm 2023, Phòng KHCN&QHQT tổ chức “Hội nghị: Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”.

Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên của năm học 2022-2023; Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học qua; Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Ban Tổ chức xin đính kèm Giấy mời, kính mời thầy cô quan và các bạn sinh viên tâm tham dự.

Trân trọng.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

TT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Thời gian           1 Bài báo: …