Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Kế hoạch thi kết thúc học phần đợt 2 HKII 18-19

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 2)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …