Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2017 (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

 Thời gian                          

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
25-09-2017
07:00 Phát động ủng hộ nhân dân và các trường học ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động khoa. Sảnh Nhà truyền thống Đại học Huế, 03 Lê Lợi. Giám đốc Đại học Huế
08:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra Thầy Hữu Tuấn, thầy Quốc Tuấn,cô Ngọc Liên, cô Minh Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi Chủ nhiệm chương trình VLIR-IUC
Thứ ba,
26-09-2017
08:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra Thầy Hữu Tuấn, thầy Quốc Tuấn,cô Ngọc Liên, cô Minh Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi Chủ nhiệm chương trình VLIR-IUC
Thứ năm,
28-09-2017
08:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra Thầy Hữu Tuấn, thầy Quốc Tuấn,cô Ngọc Liên, cô Minh Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi Chủ nhiệm chương trình VLIR-IUC

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 05/9/2023 đến ngày 10/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,05-09-2023 …