Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Kết quả nghiên cứu KH&CN / Kết quả xác định danh mục đề tài KHCN cấp Trường năm 2024

Kết quả xác định danh mục đề tài KHCN cấp Trường năm 2024

Thực hiện Quyết định số  257/QĐ-ĐHH ngày 18/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Trường thuộc Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 tại Trường Du lịch vào ngày 22/03/2024.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng thống nhất có 10/12 đề xuất đề tài được đánh giá đạt và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài điều chỉnh thành tên đề tài như sau:

STT

Tên đề tài đề xuất

Số phiếu đồng ý

Số phiếu không đồng ý

Kết quả (chọn/không chọn)

1.       

Nghiên cứu nhận thức của Cán bộ viên chức- người lao động về văn hoá chất lượng tại Trường Du lịch – Đại học Huế.

5

0

Chọn

2.       

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Du lịch – Đại học Huế

5

0

Chọn

3.       

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Du Lịch- Đại học Huế

5

0

Chọn

4.       

Mối quan hệ giữa Cảm xúc hoài niệm, Hình ảnh điểm đến và Ý định hành vi. Nghiên cứu thực địa tại thành phố Huế.

5

0

Chọn

5.       

Nghiên cứu và phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia Bạch Mã – tỉnh Thừa Thiên Huế

5

0

Chọn

6

Tác động của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của người lao động trong lĩnh vực khách sạn: Trường hợp nghiên cứu tại TP Huế

5

0

Chọn

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức và thái độ của người dân địa phương đến sự phát triền du lịch bền vững tại quần thể di tích Cố Đô Huế

5

0

Chọn

8

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng địa phương đối với doanh nghiệp dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

5

0

Chọn

9

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kênh đại lý du lịch trực tuyến (OTA) để đặt phòng khách sạn của khách du lịch tại các khách sạn 4 sao ở thành phố Huế.

5

0

Chọn

10

Nhận thức của khách du lịch về tính bền vững của điểm đến Huế.

5

0

Chọn

11

Tác động của trách nhiệm xã hội đến quyết định lựa chọn khách sạn của khách du lịch đến Huế

0

5

Không chọn

12

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định chọn điểm du lịch nông nghiệp của du khách tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

0

5

Không chọn

Hội đồng cũng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng hoàn thiện lại các đề xuất đề tài và gửi lại cho Phòng KHCN&QHQT tiếp tục thực hiện quy trình theo quy định.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

TT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Thời gian           1 Bài báo: …