Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
05-03-2024

14:00

Tọa đàm “Vai trò của Nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển Đại học Huế hướng đến Đại học Quốc gia” và Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2021 – 2023

Cô Tám, Cô Mai Hương

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Thứ sáu,
08-03-2024

10:00

Làm việc với Công ty Sao Việt về Chương trình thực tập Úc

Thầy Hữu Tuấn,Cô Ngọc Liên,Thầy Ngọc, Thầy Minh Tuấn, Thầy Trung, Thầy Phụng,Cô Vân

Phòng họp TDL

Hiệu trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …