Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác từ 09/8/2021- 15/8/2021

Lịch công tác từ 09/8/2021- 15/8/2021

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
 

Thứ hai,
09-08-2021

07:30 Họp giao ban đầu tuần

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow)

 

Thầy Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Họp trực tuyến Giám đốc Đại học Huế
 

 

Thứ ba,
10-08-2021

 

07:30

Tập huấn cho sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày)

(Trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/sid-uzpe-vku)

 

Sinh viên tình nguyện theo Công văn số 1216/ĐHH-ĐTCTSV ngày 4/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

 Giảng viên tập huấn theo Kế hoạch số 1205/KH-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

Họp trực tuyến  

PGĐ Trương Quý Tùng

   

14:00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức và Lao động hợp đồng thuộc Trường Du lịch – Đại học Huế

(Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymv-ucvz-ear

 

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymv-ucvz-ear

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐHH ngày 20/7/2021 và Quyết định số 1060/QĐ-ĐHH ngày 27/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymv-ucvz-ear Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư,
11-08-2021
07:30 Tập huấn cho sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) – Giảng viên tập huấn theo Kế hoạch số 1205/KH-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

– Sinh viên tình nguyện theo Công văn số 1216/ĐHH-ĐTCTSV ngày 4/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …