Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Lịch công tác từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
05-12-2022

08:00

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
(03 ngày, từ ngày 05-07/12/2022)

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ ba,
06-12-2022

 

08:00

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
(03 ngày, từ ngày 05-07/12/2022)

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

08:00

-Họp giám sát thực hiện nghị quyết trung ương 4

-Họp đánh giá, kiểm điểm ĐUBP

Đoàn công tác ĐHH, ĐUBP TDL

Phòng họp TDL

Đoàn công tác

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …