Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 04 /12/2023 đến ngày 10/12/2023)

Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 04 /12/2023 đến ngày 10/12/2023)

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
04-12-2023

08:00

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
(Hội nghị cả ngày, Buổi sáng: 08g00, Buổi chiều: 14g00)

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên

Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy ĐHH – Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu ĐHH

15:00

Làm việc và ký kết hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thầy Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu,
08-12-2023

08:00

Kiểm điểm, đánh giá Tập thể lãnh đạo, quản lý Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch

Tập thể lãnh đạo, quản lý Đảng bộ bộ phận Trường Du lịch.

Trường Du lịch, số 22 Lâm Hoằng

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế (Trưởng đoàn Công tác)

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …