Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 04/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2021 (từ ngày 04/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

                        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ năm,
06-05-2021
07:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế – phiên thứ nhất, năm 2021.

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ymp-vppe-fwk Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,12-09-2023 …