Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
04-07-2022
14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2022 Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số: 10/QĐ-HĐTSSĐH  ngày 20/6/2022 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế năm 2022 Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
Thứ tư,
06-07-2022
08:00 Lễ Công bố Quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
10:00 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ năm,
07-07-2022
14:00 Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc  Đại hội Thể dục – Thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022 Thầy Cường Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng ban Tổ chức

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …