Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
31-07-2023

08:00

Họp Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế

Thầy: Trần Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14:00

Họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá các Phó Giám đốc Đại học Huế năm học 2022-2023

Thầy: Trần Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế năm học 2022-2023

Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định 1010/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba,

01-08-2023

07:30

Thực hành trực tuyến nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ đại học năm 2023.

Thầy: Ngô Văn Sơn

Thầy: Hoàng Minh Thảo Nguyên

Trực tuyến (địa chỉ trực tuyến do Bộ GDĐT cung cấp)

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ tư,

02-08-2023

07:30

Thực hành trực tuyến nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ đại học năm 2023.

Thầy: Ngô Văn Sơn

Thầy: Hoàng Minh Thảo Nguyên

Trực tuyến (địa chỉ trực tuyến do Bộ GDĐT cung cấp)

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ năm,

03-08-2023

07:30

Thực hành trực tuyến nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ đại học năm 2023.

Thầy: Ngô Văn Sơn

Thầy: Hoàng Minh Thảo Nguyên

Trực tuyến (địa chỉ trực tuyến do Bộ GDĐT cung cấp)

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ sáu,

04-08-2023

07:30

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên

 

– Đại diện Lãnh đạo đơn vị;

– Trưởng, phó các phòng chức năng;

– Trưởng, phó các khoa/Bộ môn chuyên môn;

– Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ của sinh viên;

– Cán bộ quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giảng viên giảng dạy học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

– Các giảng viên, sinh viên và cá nhân khác có quan tâm.

 

Hội trường tầng 03 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông và Giám đốc Đại học Huế

14:00

– Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thực hiện từ năm 2022 tại Trường Du lịch

– Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên thực hiện từ năm 2022 tại Trường Du lịch

Theo Quyết định

Phòng họp TDL

PGS.TS.Trần Hữu Tuấn

17:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế xét hồ sơ xây nhà nhân ái cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa VI (Thầy: Nguyễn Hoàng Long)

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …