Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2022 (Từ ngày 10/01/2022-16/01/2022

Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2022 (Từ ngày 10/01/2022-16/01/2022

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày  Giờ
Thứ hai,

10-01-2022

08:00 Hội nghị giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2022 Trường Du lịch:

Trưởng và phó đơn vị:

-Thầy: Trần Hữu Tuấn;

– Cô: Trần Thị Ngọc Liên;

-Thầy: Nguyễn Đức Cường.

Họp trực tuyến tại: https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 8923181584

Giám đốc Đại học Huế
14:00 Tập huấn ”Chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2”

(Trực tuyến)

-Thầy: Nguyễn Đức Cường;

-Thầy: Ngô Văn Sơn;

-Cô: Lê Thị Phượng Uyên.

Trực tuyến tại đơn vị;

Địa chỉ họp trực tuyến: htpps://zoom.us/j/94160188416

Meeting ID: 94160188416

Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên
Thứ Ba,

11-01-2022

14:00 Họp rà soát tiến độ thực hiện chương trình VLIR-IUC Thành viên Ban điều hành Chương trình và Văn phòng chương trình theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2021 của giám đốc Đại học Huế.

-Cô: Nguyễn Việt Tường Vân

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế- Giám đốc chương trình
Thứ Tư,

12-01-2022

15:00 Họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957-2022) Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2113/QĐ- ĐHH ngày 30/12/2021 của Giám đốc Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế- Trưởng Ban
Thứ Sáu,

14-01-2022

08:00 Hội thảo ”Vai trò Công đoàn trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19”

(Trực tuyến)

*Các Công đoàn cơ sở trực thuộc:

-Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời)

-Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;

(Thầy: Phan Văn Ngọc)

-Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, phụ trách Văn phòng các công đoàn cơ sở trực thuộc;

(Cô: Nguyễn Thị Mai và các Ủy viên)

Trực tuyến tại: https://zoom.us/j/92263240425

Meeting ID: 92263240425

*Điểm cầu tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc: tại đơn vị.

 

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
  14:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm Phó Bí thư Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Ghi chú: Các đại biểu tham dự có mặt trước 30 phút để test nhanh Covid-19

-Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế;

(Thầy: Nguyễn Hoàng long)

Bí thư, Phó bí thư các Đoàn cơ sở trực thuộc (có thông báo tham dự riêng)

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đoàn Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …