Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại các học phần GDTC cho sinh viên các trường, khoa từ khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …