Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 11(Từ 08/11/2021- 14/11/2021)

Lịch công tác tuần 2 tháng 11(Từ 08/11/2021- 14/11/2021)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai, 08-11-2021 10:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế

(Trực tuyến)

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định 97/QĐ-ĐHH ngày 29/01/2021 và Quyết định 102/QĐ-ĐHH ngày 01/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Họp trực tuyến tại: https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 892 318 1584

Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban Chỉ đạo
14:00

Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

 
Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Thứ 3,

09-11-2021

10:00

Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du lịch

CBCC Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn
Thứ năm,
11-11-2021
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế (phiên thứ 3 năm 2021). Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1259/QĐ-ĐHH ngày 31/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

(Thầy: Trần Hữu Tuấn) 

Trực tuyện tại: https://zoom.us/j/8923181584
Meeting ID: 892 318 1584
Giám đốc ĐH Huế – Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 …