Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2021 ( từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2021 ( từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
19-02-2021
07:30 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban Chỉ đạo

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 02 tháng 01 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,09-01-2023 …