Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2021 ( từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2021 ( từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
19-02-2021
07:30 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban Chỉ đạo

Thông tin về Tổ TCHC

Bài viết tương tự

lich-ct-204x175-204x175

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2021 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

 Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, …