Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
11-03-2024

14:00

Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ ba,
12-03-2024

08:00

Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiêu biểu Đại học Huế năm 2024

(đón tiếp đại biểu từ 07g30)

 

Thành phần tham dự theo Công văn số 330/ĐHH-KHCNQHQT ngày 01/3/2024 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư,
13-03-2024

08:00

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 (Ứng viên: Nguyễn Thị Kim Ngân)

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày 26/02/2024 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2024 Đại học Huế

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

10:00

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 (Ứng viên: Tạ Hoàng Giang)

 

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày 26/02/2024 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2024 Đại học Huế

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

14:00

Tiểu ban ngành Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 (Ứng viên: Nguyễn Ngọc Tâm)

 

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày 26/02/2024 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2024 Đại học Huế

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

15:00

Tiểu ban ngành Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 (Ứng viên: Nguyễn Đức Khoa)

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày 26/02/2024 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2024 Đại học Huế

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

16:00

Tiểu ban ngành Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 (Ứng viên: Nguyễn Thị Thanh Nga)

 

Tiểu ban ngành Du lịch (DBTS) theo Quyết định số 04/QĐ-HĐTSSĐH ngày 26/02/2024 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2024 Đại học Huế

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

Thứ năm,
14-03-2024

14:00

Làm việc với công ty Futurelink Star về việc đưa sinh viên thực tập tại Hy Lạp

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Trung, Thầy Sơn, Thầy Phụng

Phòng họp TDL

Hiệu trưởng

Thứ sáu,
14-03-2024

13:30

Làm việc với Học viện Tài chính

BGH, thầy Hoà, thầy Tuấn Lê, cô Hoa, cô Hồng Ngọc, thầy Hưng, thầy Phụng, thầy Sơn, thầy Tân Anh, cô Minh Ngọc, thầy Khang, cô Minh Trang, thầy Quyền, thầy Sơn.

Phòng họp TDL

Hiệu trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 …