Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc nộp kinh phí môn học GDQP&AN khóa 236

Thông báo của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc nộp kinh phí môn học GDQP&AN khóa 236

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thông báo về việc nộp kinh phí môn học GDQP&AN khóa 236 từ ngày 18/3/2024 đến ngày 13/4/2024

Chi tiết tại file đính kèm.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội HK II năm học 2023 – …