Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
06-06-2022
08:00 Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”

(Từ ngày 06/6 đến hết sáng ngày 08/6/2022)

 

Thầy Trường Sơn, Thầy Huỳnh Ngọc, Cô Thiên Nga, Cô Thu Hiền. Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo
Thứ tư,
08-06-2022
13:30 Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ”

 

Thầy Cường

 

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo
15:30 Hội thảo “Triển khai thí điểm học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

 

Thầy Cường, Thầy Ngô Sơn, Thầy Trường Sơn Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo
Thứ năm,
09-06-2022
08:00 Hội thảo “Bàn về quản trị và tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP” Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo
13:30 Hội thảo tập huấn “Phát triển và các cách tiếp cận các quy trình đánh giá nghiên cứu”

 

Cô Ngọc Liên, Thầy Lê Văn Hòa Phòng họp II.13, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo
Thứ sáu,
10-06-2022
08:00

 

 

 

 

 

 

 

-Hội thảo tập huấn ‘Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 4.0″

 

 

 

Cô Sương, Cô Mộng Liên, Cô Uyên

 

 

 

 

Phòng họp I.9, số 01 Điện Biên Phủ

 

 

 

 

Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo

 

08:00 Hội thảo “Đại học Huế kết nối với doanh nghiệp”

 

Cô Ngọc Liên

Thầy Cường

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch hội đồng Đại học Huế – Trưởng Ban chỉ đạo

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …