Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2023 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
08-08-2023

08:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế năm học 2022-2023 

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

13:30

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường thực hiện năm 2022 tại Trường Du lịch

Theo Quyết định

Phòng họp TDL

Chủ tịch Hội đồng

16:30

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường thực hiện năm 2022 tại Trường Du lịch – Đại học Huế

Theo Quyết định

Phòng họp TDL

Chủ tịch Hội đồng

14:00 

Hội nghị Tổng kết năm học 2022 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

Theo thông báo

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

Thứ tư,
09-08-2023

08:00

Họp đánh giá chấm điểm các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3

-Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHH;

-Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua

-Chuyên viên phụ trách TĐKT của các đơn vị trong cụm thi đua

Phòng họp TDL

 

Thứ năm,
10-08-2023

08:00

Hội nghị Tập huấn công tác đối ngoại

(02 ngày 10-11/8/2023)

 

Cô Ngọc Liên, Cô Tường Vân

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …