TIN MỚI
Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2021 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

   Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
19-01-2021
08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021

 

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
15:00 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế.

 

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ tư,
20-01-2021
14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …