Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2023 (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ ba,
19-12-2023

15:00

Lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ

Đại diện lãnh đạo

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

Thứ năm,
21-12-2023

08:00

Kiểm điểm, đánh giá Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

Theo Thông báo liên tịch của Giám đốc

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế – Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Huế

Thứ sáu,
22-12-2023

17:00

Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI;

– Bí thư Đoàn các trường, khoa và Đoàn Cơ sở trực thuộc

 

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …