Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2020 (từ ngày 30/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2020 (từ ngày 30/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ sáu,
31-01-2020
09:00 Họp Cán bộ chủ chốt Khoa Du lịch Trưởng các đơn vị; Công đoàn; Đoàn thanh niên Phòng họp KDL Khoa trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 11 năm 2022 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …