Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2021 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2021 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

                        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
25-01-2021
15:00 Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế mở rộng

 

Cô Mai Hương

 

Phòng họp II.10, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH
15:00 Hội nghị Triển khai Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021.

 

 

Thầy Cường Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng
16:00 Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế mở rộng

 

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V.

– Bí thư Đoàn Trường Du lịch

 

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ ba,
26-01-2021
8:00 Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KHCN cấp Trường 2021 Thành Viên Hội đồng theo QĐ Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ – PGS.TS. Trần Hữu Tuấn
10:00 Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường 2021 Thành Viên Hội đồng theo QĐ Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ –TS.Trần Thị Ngọc Liên
Thứ tư,
27-01-2021
8:00 Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài  KHCN cấp Trường 2020 Thành Viên Hội đồng theo QĐ Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ – PGS.TS. Trần Hữu Tuấn
14:00 Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường 2020 Thành Viên Hội đồng theo QĐ Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ –TS.Trần Thị Ngọc Liên
15:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng Thầy Ngọc, Thầy Chính

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ năm,
28-01-2021
8:00 Hội thảo: Hoàn thiện chương trình đào tạo đặc thù và hoạt động liên kết doanh nghiệp CBGV Hội trường Casino, Khách sạn Sena – TP.Huế Q. Hiệu trưởng
Thứ sáu,
29-01-2021
8:00 Seminar:”Nghiên cứu du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số” CBGV và sinh viên quan tâm Phòng họp Trường Du lịch Q. Hiệu trưởng

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-04-2024 …