Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2022 (Từ 24/01/2022 – 31/01/2022)

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2022 (Từ 24/01/2022 – 31/01/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba, 

Ngày 25-01-2022 

09:30 Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du lịch Cán bộ chủ chốt Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn
Thứ Sáu,

Ngày 28-01-2022

08:30 Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du lịch Cán bộ chủ chốt Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,12-09-2023 …