Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2017 (từ ngày 23/01 đến 26/01)

Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2017 (từ ngày 23/01 đến 26/01)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
23-01-2017
13:30 Xét chọ đề tài KHCN cấp khoa năm 2017

 

Theo Quyết định 1677 /QĐ-ĐHH Phòng họp KDL Chủ tịch Hội đồng

 

  16:00 Tất niên Khoa Du lịch Toàn thể CB,VC, NLĐ Khoa Du lịch Nhà khách KDL Khoa trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …