Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2022 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2022 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
25-10-2022
07:30 Lễ Công bố Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên, Cô Tám.

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng Đại học
 Thứ năm,
27-10-2022
08:00 Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 -Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phó các đơn vị.

-Toàn thể CBGV, NLĐ Trường Du lịch

-Sinh viên được điều động

Hội trường 01 Điện Biên Phủ Hiệu trưởng TDL
Thứ sáu,
28-10-2022
8:00 Hội thảo khoa học: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung Bộ” Thầy Hữu Tuấn Khách sạn Silk Path Grand, 02 Lê Lợi, TP.Huế
08:30 Diễn đàn “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển tỉnh Quảng Nam” tại Huế lần thứ 2 Theo công văn triệu tập Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2022 (Ứng viên: Bùi Ngọc Tân)  Theo Quyết định 24/QĐ-HĐTSSĐH  Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
15:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2022 (Ứng viên: Bùi Trọng Tiến Bảo)  Theo Quyết định 24/QĐ-HĐTSSĐH  Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban
16:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2022 (Ứng viên: Mai Thị Kiều Lan)  Theo Quyết định 24/QĐ-HĐTSSĐH  Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Tiểu ban

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,01-01-2024 …