Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Lịch công tác tuần 4 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
23-10-2023

14:00

Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng

Thứ tư,
25-10-2023

09:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế

 

-Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên;

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

10:30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Đại học Huế mở rộng

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

11:00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Đại học Huế lần 2

Thầy Hữu Tuấn

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Thứ năm,
26-10-2023

13:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 (Ứng viên: Huỳnh Ngọc Phương)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTSSĐH ngày 17/10/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

15:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 (Ứng viên: Phạm Đỗ Văn Trung)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTSSĐH ngày 17/10/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

16:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 (Ứng viên: Hồ Thị Thanh Thanh)

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTSSĐH ngày 17/10/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

Thứ sáu,
27-10-2023

08:00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2023

 

Thầy Hữu Tuấn

 

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 10 (Ứng viên: Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Du Hạ Long, Nguyễn Thị Thiên Trang

 

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTSSĐH ngày 17/10/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

14:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển dự bị tiến sĩ đợt tháng 10 (Ứng viên: Nguyễn Thị Thiên Trang, Nguyễn Thị Bích)

 

Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTSSĐH ngày 17/10/2023 của Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2023 Đại học Huế;

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …