Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
18-12-2017
14:00 Họp xét chuyên đề và khóa luận Trưởng các bộ môn Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ ba,
19-12-2017
14:00 Họp Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 Thầy Cường Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương – Trưởng Ban
Thứ tư,
20-12-2017
8:00 Họp cán bộ chủ chốt Khoa Du lịch Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN Phòng họp KDL Khoa trưởng
Thứ sáu,
22-12-2017
08:00 Họp Ban quản lý và Ban điều hành các dự án Nâng cao năng lực của Đại học Huế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ bảy,
23-12-2017
8:00 Hội nghị Nâng cao chất lượng chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Ký kết hợp tác Doanh nghiệp Đại biểu có giấy mời, SV được điều động, SV quan tâm Hội trường tầng 5 Khoa trưởng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …